رفتی و ندیدی که بی تو..

هدف از گوش دادن"رفتی-زندوکیلی"می‌دونید چی ه؟گاهی مثلِ ال‍ان احساس می‌کنم حرفاش رو خیلی می‌فهمم،احساس می‌کنم باید بشینم یه گوشه تنها و اون‌قدری گوشش بدم و حرف نزن‌م تا همه‌ی اون‌چیزایی که توی ناخوداگاهم می‌چرخن از چرخه ی افکارم حذف شن.

با فکر کردن به آدمایی که براتون هیچ ارزشی قائل نیستن وقت و فکرتون رو هدر ندید.

نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan