کنکور :))

گفته بودم هرچی شد ما شاد و خندان می‌رویم و این‌ها دیگه؟ :)) خب اندکی اشک هم قاطی‌ش شد ولی چیزی تغییر پذیر نیست جز خودِ من،بریم برای دور بعدی خودمون رو آماده کنیم :))

نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan