به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد

یه حالتِ بدی ه نمی‌دونم باید آرزو کنم زودتر بگذره یا ادامه‌دار باشه،می‌گم چه‌قدر سخت شده همه‌چیز می‌گه می‌دونی چیه؟باید به‌ت خیلی بیشتر از اینا سخت بگذره تا به موفقیت برسی،ولی چرا منتظرش نیستم؟نکنه آروم آروم داره خراب می‌شه همه‌چی بدون این‌که بفهمم؟!

نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan