مارا به جز خیالت فکری دِگر نباشد

خیال می‌کردم می‌تونم شرایط رو تنهایی درست کنم؛می‌تونستم ولی این‌طوری پریشون و خودباخته نه قطعا،من می‌خوام شروع کننده‌ی مسیر خودم از همین حالا باشم از همین حالا،می‌خوام تموم کننده‌ی همه‌ی حماقت‌هام باشم،این ترسِ مسخره‌ست که این‌طوری دست و پام رو بسته،حتی اگه کسی منُ مثل اون هم باور نداشته باشه،خودم که خودمُ باور دارم!

نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan