توی بازه‌ی عمیقی از تکرار شدنی ترین اتفاقات گیرافتادیم!

گلایه از چیزی که تغییرش دستِ خودمون ه عمیقا اشتباهِ :) گلایه نمی‌کنم به جاش اون‌قدری قوی می‌شم که از پس‌ش بر بیام،گریه نمی‌کنم به جاش اون‌قدری لب‌خندمو پررنگ می‌کنم که انگار اتفاقی نیوفتاده.

اون‌قدری بارون و خیس شدنِ دیروز رو دوسِش داشتم که بقیه‌ی اتفاقاتی که افتاد برام بی‌اهمیت ه،نه که بی‌اهمیت باشه اما برای من قابل جبرانِ :)

نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan