۱۲/۶

دیگه وقت‌ش رسیده از جایی که هستم فاصله بگیرم،وقت‌ش رسیده خودمُ جمع کنم برم توی محدوده‌ای که به‌ش نیاز دارم و برای مدتی بی‌خیال همه‌ی چیزایی بشم که به‌شون نیازی ندارم،درست نمی‌گم؟!


نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan