خسته مثل آهنگای عاشقونه‌ی قدیمی.

و دخترک‌ خودش رو گم‌کرده بود و زندگی‌ رو جدی نگرفته بود و دخترک به تباهی به هیچ به نا امیدی رو آورده بود،مثل دخترک نباشید.

شبِ سیه سفر کن‌م،ز تیره‌ ره گذر کنم

نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan