مولآنای جان :)

بر دل من که جای توست

کارگه وفای توست

هر نفسی همی زنی

زخم سنان،چرا چرا؟ (:

Designed By Erfan Powered by Bayan