Making me stronger

"Love me now" جان لِجند عزیز رو بشنوید و بارها پِلی‌ش کنید و لذّت ببرید،دنیا باید هر روز همین‌قدر خوب به نظر برسه :)) عاشق هم نشدم فقط برای خودم ارزش قائل شدم و از پِلی کردن بیهوده‌ی آهنگ‌های غم‌زده‌م کِنار کشیدم همین.
نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan