پیش به سوی تغییر

احساس خستگی از کاری که انجام ندادی جز مضحک ترین احساسای دنیاست که به تازگی تو وجودم پیداش کردم یه چیزی هست که داره منو تا مرز نابودی می بره و عین خیالم نیست،حرفای تو خالی تصمیمای توخالی،کجا بودم؟چطوری به اینجا رسیدم؟ینی قرار بود اخرش این باشم؟ (:

چقدر شوکی که قراره بهم وارد شه باید قوی باشه تا برگردم به زندگی (: 

😞🖤

نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan