open your mind and think differntly.

یه وقتایی‌ام هست نِگاه می‌کنی می‌بینی آدمایی که می‌شناختی چه‌قدر متغیر بودن توی یه برهه‌ی کوتاه مدت از زمان (:
می‌خوام بِگم،می‌شه می‌تونم،بی‌خیال بقیه ش.
نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan