-

من تا قبلش فقط تو مرحله‌ی غوطه‌ور بودن بودم و داشتم دست و پا می‌زدم و تا همین چند لحظه‌ی پیش نزدیک بود غرق شم،چگالی ه وجودم کم‌شده خیلی کم باورت می‌شه؟ال‍ان روی آب شناور موندم،شناوری که قراره با جریان آب برسه به انتهای هدفدار مسیرش.

نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan