کوئزشِن مارک(؟)

توی دینی یه قسمتی‌ش هست که می‌گه ارزش هر کسی به درک و فهمش از حقیقتِ هستی و جایگاه‌ش عه فکر کن‌م اپسیلونی ارزش ندارم با این حالت خب من نه درک کاملی دارم نه می‌دونم کی‌م و چی می‌خوام،خب که چی؟

نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan