ششمیـن.

اگه بِگـن یه غول چراغ جادو پیدا شده و می‌تونید یه آرزو کنید برآورده شه قطعـا ازش یه بات می‌خوام بیاد مشقای ریاضی‌م رو تستای فیزیک‌م رو تستای شیمی‌م رو و ایضا زیست‌م رو حل کنه ((: من هنوز اواسط تابستون گیر کردم خب،مهر چی هست؟((:

نهادن نامِ"دیوانه"بر من هیچ اغراق نیست.
دختری هستم که دیوانه‌وار دنبال کردن رویاهایش را الویت زندگی‌ش می‌داند از آن دسته آدم‌هایی که واقع بینی را بر احساس و هر‌آنچه که از حس،دِل و مشتقات آن نشئت می‌گیرند ترجیح می‌دهد،قرار است روزی اتفاقی را نظاره‌گر باشم که جرقه‌اش را همین‌روزها و توی همین ثانیه‌ها زده‌ام،قلم خوبی برای نوشتن ندارم و نوشتن‌ را لزوما برای خوانده شدن انتخاب نکرده‌ام.
Designed By Erfan Powered by Bayan